Diagnoza organizacji

Szybki Kontakt

Punktem wyjścia jakichkolwiek działań prorozwojowych w każdej organizacji jest odpowiednia diagnoza stanu bieżącego. Inner Source przeprowadza takie badania dla swoich klientów, rekomendując po wykonanej diagnozie optymalne w danej sytuacji działania.

Sprawdź naszą ofertę

Badania kultury organizacyjnej prowadzimy przede wszystkim dla firm chcących rozwijać się strategicznie. Analiza obejmuje szerokie spektrum funkcjonowania organizacji. Począwszy od jej stopnia dojrzałości, poprzez przyjęte normy i wartości, panujący klimat organizacyjny, na wizerunku wewnętrznym i zewnętrznym skończywszy.

W wielu firmach problemem jest przyjęty sposób komunikowania pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania. Korzystając z wielu metod badawczych, takich jak wywiady pogłębione, kwestionariusze ankietowe czy grupy focusowe a także posiłkując się narzędziami zaczerpniętymi z nurtu analizy transakcyjnej analizujemy funkcjonujący system komunikacji wewnątrz organizacji. Wyniki audytu dają podstawy do dalszych działań doskonalących system komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Zwiększ szanse powodzenia swojej firmy na rynku! Skontaktuj się z Nami!