Doradztwo personalne

Szybki Kontakt
Osoba do kontaktu

Łukasz Pelowski

Doradztwo personalne

Sukces restauracji opiera się na dobrych pracownikach. Zapewniamy naszym klientom pełne przygotowanie procesu rekrutacji od momentu stworzenia opisu danego stanowiska, przez opracowanie ogłoszenia oraz zamieszczenie go w odpowiednich serwisach ogłoszeniowych. Kolejnym etapem jest monitorowanie i selekcja napływających zgłoszeń. Po wyborze osób spełniających wyznaczone kryteria, pomagamy restauratorom w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych lub sami realizujemy ten etap, wyłaniając na końcu najlepszych z kandydatów.

Równie ważne jest określenie zakresu obowiązków na każdym stanowisku, w tym celu opracowujemy szczegółowe karty opisu stanowisk, które jasno przedstawiają zadania do wykonania osób sprawujących dane funkcje.

Posiadając zespół gotowy do pracy, warto zastanowić się nad stworzeniem wzoru zachowań w określonych sytuacjach. Ważne jest przygotowanie schematów działań czy norm, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy. Przeniesienie wartości firmy na jej codziennie funkcjonowanie, to nic innego jak stworzenie kultury organizacyjnej restauracji.

Nic nie motywuje pracowników bardziej, niż jasno określone cele. Aby zmaksymalizować zaangażowanie warto zastanowić się nad wprowadzeniem programów motywacyjnych. Programy takie mogą opierać się na premiach sprzedażowych czy być zależne od ocen klientów.

Praktyka jest najlepszą metodą do przekazania wiedzy, w tym celu zapewniamy wynajem doświadczonej kadry, która nie tylko przeprowadzi szkolenia stanowiskowe, ale także podzieli się wiedzą na początkowym etapie funkcjonowania nowego lokalu.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

ZWIĘKSZ SZANSE POWODZENIA SWOJEJ RESTAURACJI NA RYNKU!